Informacja o ciasteczkach

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LEGALICA Law Firm Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Sosnowicz, z siedzibą przy ul. Olawska 27-29, pok. 11 (III p.), 50-112 Wrocław tel. 698 695 538 (LEGALICA), nr NIP: 8942669575. Dane są przetwarzane w celach kontaktowych w tym negocjacji kontraktowych co realizowane realizowane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Pani/Pana Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcie lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LEGALICA, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującymi z LEGALICA z pomocą których realizowane są ww. cele. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane osobowe przechowywane są do chwili wniesienia sprzeciwu, który może zostać wniesiony w każdym momencie, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Jednocześnie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowe zasady dotyczące cookies: LEGALICA, jako usługodawca tej strony przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony, jej konfiguracji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez LEGALICA na Pani/Pana urządzeniu, wyraża Pani/Pan za pomocą ustawień zainstalowanej na wykorzystywanym urządzeniu przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć polityce prywatności i cookies.