Oferta

W LEGALICA wiemy, że z każdym problemem prawnym można uporać się jedynie dzięki konkretnym
i trafnym rozwiązaniom. Rozumiejąc to, zamiast długich i teoretycznych analiz udzielamy praktycznych
i adekwatnych porad, pozwalających na osiągnięcie zamierzonych celów w sposób skuteczny, szybki oraz optymalny pod względem finansowym. Świadczymy usługi pakietowe, zestandaryzowane,
jak również nieszablonowe – dopasowane do indywidualnych potrzeb.  Można na nas liczyć nie tylko
w sprawach związanych z bieżącą działalnością, ale także w obliczu sytuacji trudnych, niecodziennych,
czy wręcz krytycznych. Każdorazowo ofertę przygotowujemy szanując określone przez Klienta preferencje i oczekiwania. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi obszarami praktyki.

 • Klient Korporacyjny
 • Klient Instytucjonalny
 • Klient Indywidualny
 • Świadczymy kompleksową obsługę przedsiębiorców począwszy od doradztwa w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej przedsiębiorstwa, ich tworzenia, a także pomagamy
  w zakończeniu działalności. Wspieramy również organizacje non profit oraz not for profit,
  jak i organizacje pożytku publicznego.

  Nasze obszary praktyki obejmują:

  • prawo spółek i sprawy korporacyjne
  • prawo cywilne i handlowe, kontrakty gospodarcze
  • zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno – prywatne, postępowania przed KIO
  • fundusze unijne
  • nieruchomości
  • telekomunikacja i nowoczesne technologie
  • procesy inwestycyjno – budowlane
  • spory sądowe, dochodzenie roszczeń
  • prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej
  • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, kontrakty menadżerskie
  • ochrona danych osobowych
  • negocjacje handlowe
  • arbitraż gospodarczy
  • prawo bankowe
  • prawo ubezpieczeń gospodarczych

  Dotychczas obsługiwane branże:

  • informatyczna, telekomunikacja i nowoczesne technologie
  • e – commerce
  • architektura i specjalistyczne projektowanie
  • budowlana i deweloperska
  • motoryzacyjna
  • transport
  • ochrona zdrowia i świadczenia medyczne
  • HR i pośrednictwo w zatrudnieniu
  • PR i marketing
  • obrót i zarządzanie nieruchomościami
  • obrót paliwami
  • branża spożywcza i gastronomiczna
  • hotelarstwo i usługi noclegowe
  • edukacja i szkolenia
  • produkcja sprzętu RTV
  • poligrafia
  • branża wydawnicza
  • branża ubezpieczeniowa

  W powyższym zakresie usługi świadczymy w następujących wariantach:

  • rozliczane ryczałtowo pakiety obsługowe, np.:
   • dedykowany dla rozpoczynaj1cych biznes "pakiet startUP”,
   • dedykowany dla reorganizuj1cych zak3ad pracy "pakiet reSTART”
   • dedykowany dla wdrażających RODO "pakiet okRODO”
   • dedykowany dla deweloperów "pakiet INVEST+”
   • dedykowany dla zamawiających "pakiet PZPsafe”
  • rozliczane abonamentowo obsługi dziedzinowe lub kompleksowe, np.:
   • abonament obsługi korporacyjnej
   • abonament obsługi sporów sądowych
   • abonament obsługi postępowań przetargowych i zamówieniowych
   • abonament obsługi dochodzenia roszczeń
   • abonament obsługi spraw pracowniczych
  • stałe obsługi dziedzinowe lub kompleksowe w oparciu o zakontraktowany budżet godzin,
  • rozliczane ryczałtowo lub godzinowo konsultacje lub pojedyncze sprawy,
  • warianty mieszane, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Klienta,
  • Możemy także pomóc jeżeli poszukujesz prawnika na etat do stałej i bieżącej współpracy.
 • Mamy doświadczenie pozwalające świadczyć na najwyższym poziomie usługi prawne dla szczególnie wymagających Klientów z sektora publicznego. Obsługujemy jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji publicznej, czy inne organy państwowe, w tym ich urzędy, zarówno w zakresie bieżącego funkcjonowania i spraw wewnętrznych, jak i w wybranych obszarach dziedzinowych związanych z działalnością ustawową lub statutową.

  Nasze obszary praktyki obejmują:

  • zamówienia publiczne i reprezentacja przed KIO
  • partnerstwo publiczno – prywatne
  • procesy inwestycyjne
  • gospodarka komunalna
  • obsługa organów jednostek samorządu terytorialnego
  • sporządzanie i opiniowanie aktów prawa miejscowego
  • sporządzanie i opiniowanie aktów wewnętrznych
  • prawo samorządowe i prawo wyborcze
  • sprawy pracownicze
  • ochrona środowiska
  • działalność lecznicza
  • zwalczanie chorób zakaźnych i sprawy sanitarne
  • funkcjonowanie instytucji kultury
  • mienie komunalne
  • dyscyplina finansów publicznych
  • ochrona danych osobowych
  • dostęp do informacji publicznej
  • reprezentacja w postępowaniach sądowych
  • reprezentacja w postępowaniach sądowo – administracyjnych
  • spory kompetencyjne

  W powyższym zakresie usługi świadczymy w następujących wariantach:

  • rozliczane ryczałtowo lub godzinowo konsultacje lub pojedyncze sprawy,
   • abonament obsługi organów jednostek samorządu terytorialnego
   • abonament obsługi postępowań przetargowych i zamówieniowych
   • abonament obsługi dochodzenia roszczeń
   • abonament obsługi spraw pracowniczych
  • stałe obsługi dziedzinowe lub kompleksowe w oparciu o zakontraktowany budżet godzin,
  • rozliczane ryczałtowo lub godzinowo konsultacje lub pojedyncze sprawy,
  • warianty mieszane, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych Klienta,
  • Możemy także pomóc jeżeli poszukujesz prawnika na etat do stałej i bieżącej współpracy.
 • Wspieramy naszych klientów w codziennych i niecodziennych sprawach. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i zróżnicowanemu kompetencyjnie zespołowi pomagamy za każdym razem gdy wiedza prawnicza jest niezbędna: m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwody, kontakty z dzieckiem, alimenty), prawa pracy (nadgodziny, nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, ustalenie stosunku pracy), prawa spadkowego (nabycie dziedziczenia, zachowek), spory z spółdzielnią, odszkodowania, nabycie nieruchomości, rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Nasze obszary praktyki obejmują:

  • rozwody
  • ustalenie alimentów
  • ustalenie kontaktów z dziećmi
  • stwierdzenie nabycia spadku
  • spory z zakresu prawa pracy
  • sprawy odszkodowawcze
  • nabycie, sprzedaż, obciążenie nieruchomości
  • zawieranie umów na usługi
  • reprezentacja przed sądem
  • reprezentacja przez organami administracji

  W powyższym zakresie usługi świadczymy w następujących wariantach:

  • rozliczane ryczałtowo lub godzinowo konsultacje lub pojedyncze sprawy,

Każdy biznes jest inny i każdy wymaga ofertowego dopasowania. Jeżeli poszukujesz pomocy lub wsparcia, korzystając z formularza kontaktowego, określ swoją potrzebę i pozwól nam skontaktować się, aby zrozumieć specyfikę Twojego biznesu i przedstawić Ci szczegółową ofertę.

formularz kontaktowy