Wspieramy ludzi biznesu w podejmowaniu właściwych decyzji
i budowaniu stabilnej przewagi na rynku.

Porozmawiajmy

Jeżeli poszukujesz pomocy lub wsparcia, korzystając z chatu określ swoją potrzebę
i pozwól nam skontaktować się, aby przedstawić Ci szczegółową ofertę. Skontaktuj się z nami.

Rozpocznij chat

Aktualności

Nowy wpis na blogu


Zapraszamy do zapoznania się z naszym nowym wpisem na blogu. Tym razem nieco więcej o obowiązkach przedsiębiorców w kontekście e-doręczeń. http://legalica.pl/e-doreczenia-dla…jeszcze-nie-dzis/  …

Aktualnie na blogu

e-Doręczenia dla przedsiębiorców jeszcze nie dziś


Zarządy spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mogą spać spokojnie,  e-doręczenia dopiero w 2022 r.  Widmo obowiązku stworzenia adresu mailowego do doręczeń dla przedsiębiorców jednak nie od 1 października 2021 r. a od 5 lipca 2022 r.  W ostatniej chwili ustawa z dnia 15…

AML, czyli jak biznes zapobiega praniu pieniędzy i terroryzmowi


Co to jest AML ? AML to skrót od Anti-Money Laundering, czyli działań nakierowanych na przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W polskich realiach prawnych podstawową regulacją w tym zakresie jest ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (uAML), która przechodzi właśnie istotną „renowację”…

Możliwości wierzyciela po zakończeniu działalności przez dłużnika


Zakończenie działalności przez przedsiębiorcę czy to osoby fizycznej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze czy spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nie zamyka wierzycielowi drogi do odzyskania roszczeń. Czasem w toku codziennych obowiązków umyka, że faktura nie została przez kontrahenta zapłacona. Kiedy zaś już zapada…


Twoje cele. Nasze rozwiązania.