Nowy artykuł o AML – czy Twoja firma jest instytucją obowiązaną

Zapraszamy do zapoznania się z nowym artykułem na naszym blogu.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. w dzienniku ustaw ogłoszono nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Będzie ona miała istotne znaczenie dla szeroko
rozumianej branży księgowej (rozszerzono zdecydowanie zakres podmiotów wchodzących w jej
skład) oraz wszystkich podmiotów prowadzących działalność konsultingową dla spółek (stanie się ona
działalnością regulowaną). Ustawa wprowadza również nowe obowiązki, np. rozszerza stosowanie
EDD w stosunku do niektórych branż, nakład dodatkowe obowiązki w przypadku transakcji mającej
związek z państwem wysokiego ryzyka czy wreszcie rozszerza obowiązki dokumentowania analiz
transakcji.

10.05.2021 | AML, przedsiębiorcy