SZKOLENIE: Czy Twoja firma ma nowe obowiązki wg ustawy AML?
Czy narażasz swoją firmę na karę? Sprawdź nowe obowiązki instytucji obowiązanych! 

Jeśli prowadzisz działalność: 

– polegającą na świadczeniu usług z zakresu sporządzania deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego;

– polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami lub ich przechowywaniu,

to od dnia 31 lipca 2021 r. ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)  uczyni Twoją firmę  instytucją obowiązaną co wiąże się z nowymi obowiązkami.

 Jeśli Twoja firma to:

– biuro rachunkowe,

– pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości,  

– działalność w zakresie walut wirtualnych,

to czy wiesz że od dnia 31 października 2021 r. zmienią się Twoje obowiązki jako instytucji obowiązanej? 

Czy wiesz, że jeśli Twój biznes to: 

1.tworzenie osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

2.zapewnianiE siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej (wirtualne biuro);

3.działalność w zakresie walut wirtualnych,

to od 31 października 2021 r. działalność ta staje się działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestrów odpowiednio:

– rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów;

– rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych.

Zaś działalność bez wpisu do rejestru zagrożona jest karą pieniężna do 100.000 zł?

Czy wiesz, że brak zgłoszenia lub aktualizacji danych w rejestrze beneficjentów rzeczywistych jest zagrożone karą do 100.000 zł?

Dowiedź się więcej na szkoleniu z partnerem Kancelarii LEGALICA – radcą prawnym Andrzejem Nawrockim. W ten czwartek 20 maja 2021 r. o godzinie 17:30!

 W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo podstawowych informacji jak rozpocząć proces wdrożenia odpowiednich procedur celem wypełnienia obowiązków wynikających z zakwalifikowania przedsiębiorcy jako instytucji obowiązanej. 

Plan szkolenia:
  1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu 
  2. Czym są instytucje obowiązane?
  3. Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane?
  4. Odpowiedzialność karna i sankcje administracyjne.

Szkolenie będzie dostępne:

  1. linkiem: https://bit.ly/3ooz4e4
  2. na profilu Kancelarii: https://www.facebook.com/legalica.kancelaria
18.05.2021 | AML, przedsiębiorcy