O naruszeniach praw autorskich- wywiad z r.pr. Pauliną Sosnowicz
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem z r.pr. Pauliny Sosnowicz w sprawie naruszeń praw autorskich w magazynie Businesswoman and Life.
BWL: Zawiłe prawo własności intelektualnej wciąż przysparza nam problemów. W wielu branżach jego przestrzeganie jest niezbędne. Które, Pani zdaniem, najbardziej restrykcyjnie muszą podejść do problemu?

W większości przypadków naruszenia praw własności intelektualnej nie wynikają z zawiłości przepisów prawnych a z braku świadomości prawnej. Jednocześnie wraz z zwiększeniem zainteresowania sprzedażą kanałem e-commerce i marketingu w internecie ryzyko naruszenia praw autorskich czy znaków towarowych znacznie się spotęgowało.

Brzmi to tajemniczo, tymczasem znakiem towarowym może być nazwa, logo czy symbol graficzny firmy, zatem naruszenie na tym polu może dotyczyć każdej firmy niezależnie od branży. Wciąż powszechne jest mniemanie, że jeśli korzysta się z wymyślonej nazwy czy logotypu to każdy kto użyje takiej nazwy narusza prawo, a to działa inaczej. Przepisy nie zabraniają innemu przedsiębiorcy korzystać z takiej samej nazwy jeśli np. jest z innej branży lub gdy nie dopuszcza się nieuczciwej konkurencji. Gdy internet nie był tak popularny nie było naruszeniem gdy dwie firmy z tej samej branży nazywały się identycznie zaś jedna prowadziła działalność meblarską w Szczecinie a druga w Tarnowie bo nie prowadziło to w zasadzie do ryzyka nieuczciwej konkurencji. Jednakże jeśli nazwa, logo czy znak graficzny zostanie zarejestrowany jako znak towarowy to będzie mógł z niej korzystać tylko uprawniony. Taki znak towarowy może zostać zarejestrowany w Polsce i tylko w tym kraju będzie korzystał z ochrony lub możliwe jest uzyskanie ochrony we wszystkich krajach UE (EUIPO) lub nawet na świecie (WIPO). Coraz częściej z rejestracji znaków towarowych korzystają nie tylko wielkie koncerny, ale przedsiębiorcy, którzy myślą perspektywicznie i chcą chronić swoją markę.

Pod tajemniczym prawniczym określeniem prawo własności intelektualnej kryją się jednak wszystkie prawa na dobrach niematerialnych np. wzór użytkowy, wzoru przemysłowy, nazwa handlowa, patent czy know-how. 

Z pewnością na ryzyko naruszeń najbardziej są narażone te branże, w których istotne jest wszelkiego rodzaju zindywidualizowane wzornictwo. Gdy prowadzi się firmę odzieżową, wytwarza meble prowadzi agencję PR ryzyko wykonanie przez innego przedsiębiorcę podobnego wzoru jest większe. 

BWL: Często zmieniają się jej zasady?

W zeszłym roku zmieniły się przepisy dotyczące sporów, wyodrębniając osobny rodzaj postępowania w tym zakresie. Zasady ochrony praw własności intelektualnej jednak nie często ulegają zmianie.

BWL: Jakie są konsekwencje złego działania?

Jest to zależne od szeregu czynników m.in.jakie prawo zostało naruszone.  Jednakże należy liczyć się z odpowiedzialnością cywilną a często i karną. Przykładowo przywłaszczenie sobie autorstwa utworu (np. zdjęcia) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Zaś na drodze cywilnej uprawniony, którego prawa zostały naruszone będzie mógł domagać się odszkodowania. 

BWL: I tu okazuje się przynosi korzyści stała współpraca  z Kancelarią?

Zdecydowanie warto zapobiegać naruszeniom niż reagować gdy już do nich doszło. W Kancelarii zawsze proponujemy na początku audyt, aby sprawdzić czy prawa niematerialne są w firmie chronione.  Zaś następnie, doradzamy najlepsze dla firmy rozwiązania ponieważ często dla klienta nie jest jasna różnica między znakiem towarowym, utworem a wzorem przemysłowym. Jeśli jednak będzie miało miejsce naruszenie wspieramy klientów w realizacji ich praw. 

 

04.05.2021 | prawa autorskie, przedsiębiorcy, znak towarowy