Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zastanawiasz się czy warto założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz czy jest to odpowiedni rodzaj spółki dla ciebie. Nie wiesz, jak założyć taką spółkę. Być może zastanawiasz się czy warto z tym pójść do radcy prawnego, notariusza, a może samodzielnie założyć taką spółkę przez Internet. Mamy nadzieje, że ten artykuł rozwieje Twoje wątpliwości co do tego.

Wiele osób ma obawy by założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i zamiast tego decydują się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak należy podkreślić, że spółki z o.o. mają wiele zalet:

 • wspólnicy nie odpowiadają swoim osobistym majątkiem, a wyłącznie odpowiadają wniesionym wcześniej wkładem. Minimalny wkład przy otwieraniu spółki z o.o. wynosi 5000,00 zł;
 • Można ją założyć będąc cudzoziemcem, który
  • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  • ma obywatelstwo Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • ma jedno z możliwych zezwoleń na pobyt w Polsce zarówno krótkoterminowe jak i długoterminowe,
  • jest członkiem rodziny, której częścią są obywatele pochodzenia z kraju należącego do Unii Europejskiej;
 • założycielem spółki z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne, z zastrzeżeniem, że osobą prawną nie jest jednoosobowa spółka z o.o.;

Kolejnym aspektem, nad którym warto się zastanowić jest sposób założenia spółki. Mamy do wyboru zarejestrowanie spółki przez stronę S24 bądź drogą tradycyjną z umową spółki w formie aktu notarialnego.

ZALETY WADY
Spółka S24 −        szybka rejestracja przez stronę S24

−        są gotowe wzory umów

−        koszt rejestracji w KRS wynosi 350 zł  (wraz z ogłoszeniem w MSiG)

−        Nie można zmienić wzorów na stronie przez co nie wszystkie zapisy będą zgodne z naszą wolą

−        Nie wszystkie dokumenty są do wypełnienia automatycznie na stronie, załączniki które należy sporządzić niezależnie od strony:

−         oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

−         oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki (konieczność załączania zgody nie dotyczy osoby, która wniosek o wpis podmiotu do rejestru podpisuje lub udzieliła pełnomocnictwa do jego złożenia) wraz z oświadczeniem o jej adresie do doręczeń

−         lista zawierająca dane oraz adresy do doręczeń osób uprawnionych do reprezentowania spółki.

Spółka z umową w formie aktu notarialnego −        Możliwość sporządzenia umowy spółki według naszej woli co pozwala na większą swobodę −        Wymóg aktu notarialnego, co wiąże się z kosztem notariusza w wysokości do 160zł +VAT (przy kapitale zakładowym 5000zł), a do 310zł + VAT (przy kapitale zakładowym 10 000zł)

−        Opłata w wysokości 600zł (wraz z ogłoszeniem w MSiG) za zarejestrowanie spółki

Obie Ograniczona odpowiedzialność wspólników −        100zł dla Monitora Sądowego za ogłoszenie

−        Podwójne opodatkowanie (CIT i PIT) – chyba, że spełni się konkretne wymogi

−        Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych

Jednoosobowa spółka z o.o. −        Konieczność opłacania składki ZUS w wysokości takiej jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą

Serdecznie zachęcamy do zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a w razie wszelkich pytań czy problemów możemy doradzić i pomóc w założeniu spółki jak również w pozostałych problemach związanych z prowadzeniem spółki.

19.02.2023